บางจากฯ จำหน่าย “น้ำมันดีเซลลดฝุ่น PM 2.5” มาตรฐานระดับ ยูโร 5

ประชาสัมพันธ์

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” หรือน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ มาตรฐานระดับยูโร 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร ในราคาเท่าเดิม โดยปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกลิตรให้มีค่ากำมะถันลดลงถึง 5 เท่า เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงปลายปี นอกจากนั้นลูกค้าบางจากฯ ยังสามารถนำใบเสร็จการเติมน้ำมันไปรับบริการตรวจเช็กสภาพรถฟรี 11 รายการ พร้อมรับคำปรึกษาวิธีการดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ได้ที่ Furio Care (เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ร่วมช่วยให้อากาศสะอาด ดีต่อโลก ดีต่อเรา เติมน้ำมันดีเซลบางจากกำมะถันต่ำได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarketplace.com