มอบกำลังใจให้คณะแพทย์และพยาบาล

ประชาสัมพันธ์

คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมมณเฑียร และ มณเฑียร  ตันตกิตติ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ มอบข้าวมันไก่มณเฑียร ให้แก่ นายแพทย์กอบโชค วรธนารัตน์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหารของโรงแรมฯ อาทิ ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ และ สุชานนท์ มงคลธง ร่วมด้วย ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ