C&G สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค+เจลแอลกอฮอล์ต้านภัยโควิด-19 สำนักงานเขตหนองแขม

ประชาสัมพันธ์

นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (ที่ 2 จากซ้าย) และนายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) พร้อมทีมงาน สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและเจลแอลกอออล์ให้กับสำนักงานเขตหนองแขม เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในเขตหนองแขมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานเขตหนองแขม