คณะแพทย์รามาฯ รับมอบเครื่องตรวจแอนติเจนจาก บ.ซีพีออลล์

ประชาสัมพันธ์

รับมอบเครื่องตรวจแอนติเจน – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์แอนติเจนต่อเชื้อก่อโรคโควิด-19 แบบอัตโนมัติ Lumipulse G1200 ด้วยตัวอย่างน้ำลาย จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)