มอบถังขยะติดเชื้อ

ประชาสัมพันธ์

นางนนก์ภสร นเรธรณ์ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน (ที่ 5 จากขวา) และนางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) มอบถังขยะติดเชื้อให้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อจัดเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อที่มีมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 อย่างถูกวิธี ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อเร็วๆ นี้