โครงการแจกน้ำมันปันสุขช่วยเกษตรกรสู้ภัยโควิด-19

ประชาสัมพันธ์

บริษัทคลังน้ำมันออสซี่ออยล์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 30 จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำโครงการ แจกน้ำมันปันสุขช่วยเกษตรกรสู้ภัยโควิด-19 ประเดิมลอตแรกในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ระยอง และ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมเดินหน้าขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

นายสมโชค เดชะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทคลังน้ำมัน ออสซี่ออยล์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพลังงานเพื่อการเกษตร เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 30 จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำโครงการ แจกน้ำมันปันสุขช่วยเกษตรกรสู้ภัยโควิด-19 ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้เริ่มดำเนินโครงการแล้วใน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ระยอง และมีแผนที่จะเร่งขยายพื้นที่การดำเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

“โครงการแจกน้ำมันปันสุขช่วยเกษตรกร จะแจกน้ำมันฟรีให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจาก อบจ.ในแต่ละจังหวัดในจำนวน 10 ลิตร/คน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการดำรงชีพให้กับเกษตรกรในระดับหนึ่ง”

ในขณะเดียวกันบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วประเทศ เป็นสมาทฟราม์เมอร์ เทคโนโลยีสู่ชุมชน เกษตร4.0 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี และนำมาปรับใช้ในการดำรงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้เร่งขยายการนำแอพพลิเคชั่น Energy Man มาใช้ในการซื้อขายน้ำมันเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น ด้วยการให้คำแนะนำวิธีการใช้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมัน การทำกำไร ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Energy Man ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมากขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนธุรกิจน้ำมันเพื่อการเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ Call Canter : 02-114-7334 เว็บไซต์ : http://aussieoil.co.th, Line ID : @aussieoil