เต็ดตรา แพ้ค ย้ำความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มในโอกาส “วันความปลอดภัยอาหารโลก”

ประชาสัมพันธ์

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ร่วมเฉลิมฉลองสัปดาห์วันความปลอดภัยอาหารโลกขององค์การอนามัยโลก (World Food Safety Day) ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความตระหนักและเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยป้องกัน ตรวจสอบ และบริหารจัดการความเสี่ยงที่มากับอาหาร ที่มีส่วนทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ ความเติบโตทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม การเข้าถึงตลาด ตลอดจนการท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแนวคิดหลักของวันความปลอดภัยอาหารโลกในปีนี้ คือ “Safe food today for a healthy tomorrow” หรือ อาหารปลอดภัยวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีวันพรุ่งนี้ เป็นการเน้นย้ำว่าการผลิตและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยย่อมให้ประโยชน์ในทันทีและยังส่งผลดีในระยะยาว ทั้งต่อผู้คน โลก และระบบเศรษฐกิจ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัดถือโอกาสนี้นำเสนอวีดีโอ “A History of Innovation” หรือ เรื่องราวของนวัตกรรม พร้อมคำบรรยายภาษาไทย [ลิงก์] ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของเต็ดตรา แพ้คในการคิดค้นนวัตกรรมที่ทำให้อาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค พลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมการผลิตและบรรจุภัณฑ์อาหาร

นับตั้งแต่การเปิดตัวบรรจุภัณฑ์รุ่น Tetra Classic® Aseptic ในปี พ.ศ. 2504 เต็ดตรา แพ้ค ได้คิดค้นโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ใหม่นับร้อยชนิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปกป้องอาหารให้ปลอดภัยจากแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยในปี พ.ศ. 2544 บรรจุภัณฑ์รุ่น Tetra Recart® เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดแรกในท้องตลาดที่สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องแบบดั้งเดิม อาทิ ข้าวโพดหวาน ถั่ว และซุป ในรูปแบบกล่อง บริษัทฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีความปลอดภัยทางอาหารหลายด้าน ได้แก่ ระบบพาสเจอร์ไรซ์ของน้ำผลไม้และการถนอมอาหารในระบบยูเอชที เต็ดตรา แพ้ค ยังคงแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยสนับสนุนลูกค้าให้สามารถตอบสนองต่อสภาวะของตลาดที่ท้าทายและสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตสินค้าเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในการแสดงถึงความปลอดภัยทางอาหารทั้งสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งนโยบายความปลอดภัยทางอาหารของเต็ดตรา แพ้ค มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดและการวางระบบการตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้าแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานการผลิตและบรรจุภัณฑ์อาหาร

ในการประชุมด้านความปลอดภัยทางอาหารโลกที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ ดร. ลอเรนซ์ มอทท์  รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการพัฒนาและวิศวกรรม ของเต็ดตรา แพ้ค ได้ร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างชาญฉลาดและเชิงรุกมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยทางอาหาร [ลิงก์] เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ของ ดร.มอทท์ พบว่ามี 3 ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต ได้แก่ ความปลอดภัยทางอาหาร ความพร้อมด้านอาหาร และความยั่งยืน การเชื่อมโยงกันของทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ จะเป็นพื้นฐานในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน ดร.มอทท์ ยังย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสามารถคาดการณ์และรับมือกับความท้าทายด้วยความมุ่งมั่นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

“เต็ดตรา แพ้ค กะตือรือร้นในการร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่อยู่ในสายงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหาร ผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา และลูกค้า ซึ่งเมื่อเราร่วมมือกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เราจะสามารถเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการทำงานแบบใหม่ได้” มร.เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “เราสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถจัดหาอาหารที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน เพื่อรองรับประชากรของประเทศที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้น ปีนี้ถือเป็นปีที่ 40 ของการดำเนินงานเต็ดตรา แพ้ค ในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา เราได้นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยในด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์อาหารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะก้าวทันต่อเทรนด์การพัฒนาล่าสุดในด้านความปลอดภัยทางอาหาร”