เติมบางจากฯ รับฟรี ‘เผือกอิ่มใจ’

ประชาสัมพันธ์

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร มาสมนาคุณลูกค้า เพียงเติมน้ำมันทุก 600 บาท รับฟรีเผือกอิ่มใจ 1 ซอง ขนาด 12 กรัม มูลค่า 12 บาท ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าของจะหมด ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ร่วมรายการ “เผือกอิ่มใจ” แปรรูปจากเผือกหอมสดซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมในจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์และภาคอีสาน เพื่อร่วมสนับสนุนสร้างรายได้ในสถานการณ์โควิด-19 นำมาแปรรูปด้วยมาตรฐานการผลิตส่งออกต่างประเทศ ใช้น้ำมันรำข้าวทอดด้วยระบบสุญญากาศที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้มีน้ำมันเหลือน้อยกว่าการทอดแบบปกติ จึงกรอบ อร่อย แคลอรี่ต่ำ ดีต่อสุขภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarketplace.com