“อยุธยา” พร้อมสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ

ประชาสัมพันธ์

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จร่วมงาน พิธีลงนามในสัญญา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอนเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด จะดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารงานสำหรับ “โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย” โดยมี นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธาน และ นายอบีนาช มาจี้, นายกสมทรง พันธ์เจริญวรกุล ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบระบบการบริหารและกำจัดขยะที่สามารถผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา