SUN สร้างความเชื่อมั่น ต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมบริษัท

ประชาสัมพันธ์

SUN สร้างความเชื่อมั่น ต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมบริษัท

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้ต้อนรับ นาย พสุวุฒิ วิไลนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด และนักลงทุนอิสระ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารงาน ผลประกอบการ และแผนงานโดยรวมในอนาคตของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)