ไบเออร์ไทย ส่งมอบ “บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนฝ่าวิกฤตโควิด-19

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นาย โจว ฝาน ผู้จัดการทั่วไป แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์ ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด (คนกลาง) มอบผลิตภัณฑ์ บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม” (Bepanthen Sensiderm) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน โรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการดูแลผิวที่เกิดการระคายเคืองจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) เป็นระยะเวลานาน และผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือต่างๆ บ่อยครั้ง