ผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานทำ”  เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในประเทศไทยให้รู้หนังสือ ได้รับโอกาสด้านการศึกษา และมีงานทำ  พร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าร่วมในการพัฒนาประเทศชาติไป

ทั้งนี้ กำหนดพิธีทอดผ้าป่าจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.59 น. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถ.พระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ  เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์

นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  เป็นการจัดทอดผ้าป่าจำนวน 1,000,000 กอง กองละ 100 บาท ใครสนใจร่วมทำบุญ สามารถเข้าร่วมได้ตามกำลังศรัทธา โดยการโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิคนตาบอดไทย ประเภทออมทรัพย์

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถ.ดินแดง  เลขที่ 128 0 85485 0
  • ธนาคารกรุงไทย  สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เลขที่ 007 0 04410 4
  • ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เลขที่ 034 4 18061 9
  • ธนาคารกสิกรไทย  สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เลขที่ 744 2 45208 8

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2248-0555, 0-2246-3835 ต่อ 200 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. สำหรับใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามกฎหมายกำหนด

สำหรับมูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนการกุศล มีการดำเนินงานหลักช่วยเหลือสนับสนุนให้บริการแก่คนตาบอด มุ่งเน้นเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การเข้าถึงโอกาสต่างๆ ที่คนตาบอดพึงมี หรือพึงได้รับจากหน่วยงานรัฐ  รวมทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอด เพื่อฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติอาชีพต่างๆ ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่คนตาบอด โดยจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอด นำพาไปสู่การพึ่งตนเองของคนตาบอดโดยไม่เป็นภาระของรัฐ