เต็ดตรา แพ้ค ผนึกกำลังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการ “BeCare Be Kind. Book for the Blind”

ประชาสัมพันธ์

เต็ดตรา​ ​แพ้ค​ ประเทศไทย​ ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ร่วมงาน​ BECARE 2018 หรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ภายในงาน​เต็ดตรา ​แพ้ค​ และ​เหล่าพันธมิตรโครงการได้ร่วมบริจาค​กระดาษรีไซเคิลให้กับ​ ​13​ โรงเรียนสอนคนตาบอด​ ​ณ​ ห้องประชุม อารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกระดาษที่นำไปบริจาคเป็นกระดาษที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว

โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ริเริ่มโดยเต็ดตรา​ ​​แพ้ค​ และเหล่าพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน​ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของบริษัทฯ​ โครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า​ 3 ​ปี​ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก​เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีท้องถิ่นที่มีนโยบายการจัดการขยะที่สอดคล้องกับแนวคิดด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของเต็ดตรา แพ้ค ภายใต้กิจกรรม “พี่มีกล่อง น้องขอนะ” BeCare Be Kind Book for the Blind เปลี่ยนกล่องยูเอชทีในมือ… ทำสื่ออักษรเบรลล์ ในปี 2561 ​นี้​ โครงการได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้คนในวงกว้าง​หลากหลายกลุ่ม​ อาทิ​ หน่วยงานราชการในท้องถิ่น​ ชุมชน​ โรงเรียน​ องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ จากการร่วมมือกันทำให้สามารถเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วได้กว่า 975 ตัน หรือ 97,500,000 กล่องภายในระยะเวลา 1 ปี และสามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิลได้กว่า 1,000,000 แผ่น เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด 13 แห่งในประเทศไทย