รองเลขาธิการฯ กกต. ร่วมทำกิจกรรม CSR ทาสีอาคารโรงเรียน และร่วมรับฟังกิจกรรมโต้วาที หัวข้อ “เลือกพรรคดีกว่าเลือกคน”

ประชาสัมพันธ์

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อม ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมพร้อมเดินทางไปร่วมทำกิจกรรม CSR ทาสีอาคารโรงเรียน และร่วมรับฟังกิจกรรมโต้วาที หัวข้อ “เลือกพรรคดีกว่าเลือกคน” จากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา