ซิกน่า ประกันภัย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม Cigna CSR 2018 “Run for Hearts”

ประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ บมจ. ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น นำโดย นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชันแนล เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 17 ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ชั้น P3 ห้องสัมมนา 1-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เนื่องในโอกาสที่ ซิกน่าได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเมื่อปี พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่องาน Cigna “Run for Hearts” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งระดมทุนกับพนักงานภายในองค์กร โดยระดมทุนได้ทั้งหมดจำนวน 750,000 บาท และได้มอบเงินบริจาคดังกล่าวให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์