การบินไทยจัดเมนู “ข้าวสังข์หยด” ร่วมฉลองวันแม่แห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยจัดอาหารและขนมหวานเมนูพิเศษ เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เส้นทางบินในประเทศ ชั้นธุรกิจ ให้บริการขนมหวานเมนูพิเศษเพิ่มในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ เป็น “ขนมดอกมะลิ” ส่วนขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ทุกเที่ยวบิน ให้บริการเมนู “วุ้นสายใยรัก” (ยกเว้นเที่ยวบิน ทีจี 226 เส้นทางภูเก็ต-กรุงเทพฯ) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 จะให้บริการอาหารเมนูพิเศษสำหรับมื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น ในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ เป็นเมนู “ข้าวอัญชัน-ห่อหมกปลามะพร้าวอ่อน” ส่วนทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ให้บริการ “ข้าวมันกะทิใบเตย-ไก่ย่างสมุนไพร”

ชั้นประหยัด ให้บริการโดยเพิ่มขนมหวานเมนูพิเศษ “ขนมสัมปันนี” บรรจุในกล่องสวยงาม มอบให้แก่ผู้โดยสารทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ และทุกเที่ยวบินขาเข้าจากต่างจังหวัด (ยกเว้นเที่ยวบิน ทีจี226 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ) ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

เส้นทางระหว่างประเทศ ให้บริการขนมหวานเมนูพิเศษสำหรับมื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น ในทุกเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ส่วนผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ให้บริการด้วย “ขนมมาลัยตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน” เสิร์ฟพร้อม “ไอศกรีมข้าวสังข์หยด” โดยนำขนมตะโก้มาทำเป็นพวงมาลัยดอกมะลิ

ชั้นธุรกิจ ให้บริการด้วย “ขนมช่อมุกดาข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน” ซึ่งขนมชนิดนี้จะมีไส้ที่ครัวการบินไทยปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยข้าวสังข์หยดตากแห้ง นำมาคั่วแล้วบดให้ละเอียดจากนั้นนำไปกวนกับน้ำตาลมะพร้าว และเนื้อมะพร้าวอ่อน ออกมาเป็นขนมรสชาติแสนอร่อยและสวยงาม สำหรับชั้นประหยัดพิเศษและชั้นประหยัด ให้บริการ “ขนมตะโก้ข้าวสังข์หยดมะพร้าวอ่อน” รสชาติ  ไม่แพ้ขนมช่อมุกดา

สำหรับ “ข้าวสังข์หยด” เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกตั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ถวายข้าวสังข์หยด เมื่อทรงนำมาเสวย มีรับสั่งว่า “อร่อย” จึงโปรดให้นำข้าวสังข์หยดกลับมาปลูกใหม่ เพื่อเผยแพร่และรักษาพันธุ์ข้าวไว้  ต่อมาในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ทรงโปรดให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยด เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในปี 2548 ศูนย์ศิลปาชีพฯ ได้นำข้าวสังข์หยดมาแนะนำและจำหน่าย ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2548 ทำให้กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

ข้าวสังข์หยด นับเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ ปลูกคู่กับเมืองพัทลุงมาเป็นเวลานาน จึงนับว่ามีถิ่นกำเนิดจากเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังคงปลูกอยู่ ข้าวพันธุ์สังข์หยดมีลักษณะแตกต่างจากข้าวพันธุ์อื่น คือข้าวสารหรือข้าวกล้องที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนสีแดงจางๆ จนถึงสีแดงเข้มในเมล็ดเดียวกัน เมื่อข้าวหุงสุกจะมีความนุ่มมากและยังคงนุ่มอยู่แม้เมื่อเย็นตัวลง

นอกจากมีความนุ่ม อร่อยแล้วยังให้คุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดกล้อง มีโปรตีนสูง วิตามินสูง มีสารไนอาซีนมากถึง 3.97 มิลลิกรัม ศูนย์วิจัยข้าว จ.พัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมของข้าวสังข์หยด นำไปขยายพันธุ์ในแปลง และส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดให้เกษตรกร ปัจจุบันมีจำหน่ายที่ร้านสุวรรณชาด และซุปเปอร์สโตร์ชั้นนำ และร้านอาหารสุขภาพต่างๆ