“ทีเอ็มบี” มุ่งเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ปั้นผลิตภัณฑ์ชะพลู โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี ออกสู่ตลาด

ประชาสัมพันธ์

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี (ที่ 8 จากซ้าย) พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบี ภายใต้โครงการ FAI-FAH for Communities จัดกิจกรรม “เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน” ด้วยโครงการ  “พี่อาสาสอนน้องเพื่องานขายให้ยั่งยืน” แก่โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี โดยได้เข้าไปให้ความรู้และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะพลู พืชพื้นถิ่นของทางโรงเรียนพร้อมแปรรูปให้ได้มาตรฐาน และจัดอบรมให้นักเรียน ครู  มีความรู้การเป็นผู้ประกอบการ จัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องการตลาดและการทำธุรกิจสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ โดยมี นายศุภชาติ คำวัฒน์             ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา  จ.อุดรธานี (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมคณะครู อาจารย์ร่วมรับมอบโครงการจากทีเอ็มบี