“เอ็ม บี เค” คิกออฟกิจกรรม HEALTH TIME ต้นแบบองค์กรฟิต แอนด์ เฟิร์ม ส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์

หนุ่มสาวออฟฟิศที่ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในอิริยาบถเดิม ๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อเนื่องกัน หรือมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับที่ มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย (Sedentary lifestyle) ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเผชิญโรคออฟฟิศซินโดรม และภาวะโรคอ้วน จึงเป็นแนวโน้มที่มีให้เห็นมากขึ้นว่า บริษัทต่างๆ ในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ สวีเดน รวมถึงในไทยที่หันมาส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายภายในเวลาทำงาน หรือจัดพื้นที่ฟิตเนสในออฟฟิศ โดยความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจล่าสุด เมื่อ “เอ็ม บี เค” ได้คิกออฟโครงการ MBK HEALTH TIME” ลดชั่วโมงการทำงานในทุกวันอังคาร เชิญชวนพนักงานลุกจากเก้าอี้ไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

คุณชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ ร่วมออกกำลังกายกับพนักงาน

นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเอ็ม บี เค จึงมุ่งสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ด้วยการดำเนินงานที่เข้าถึง เข้าใจ เข้าใกล้พนักงาน และดูแลในทุกๆ มิติ เพื่อให้พนักงานมีความสุขจากการทำงาน นำไปสู่ความรักและผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement ) เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยนโยบายการให้ความสำคัญกับการใส่ใจสุขภาพของพนักงานเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งความสุข  เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการมีสุขภาพแข็งแรงมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน จึงได้สร้างสรรค์กิจกรรม ภายใต้ชื่อ MBK HEALTH TIME” ขึ้น เพื่อมอบช่วงเวลาดี ๆ ให้กับพนักงานของเอ็ม บี เค กรุ๊ป ได้ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ (Healthy Body Design) ให้การตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย และไขมันต่าง ๆ (Body Mass Index: BMI) กับกลุ่มพนักงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักต่อส่วนสูงของตัวเองว่ามีแนวโน้มอ้วนหรือผอมเกินไป ซึ่งสามารถกลายเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่าง ๆ พร้อมให้คำปรึกษา และข้อแนะนำในการสร้างพฤติกรรมใหม่ในเรื่องของโภชนาการและการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

“หลังจากการวัดค่า BMI ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการตรวจวัดอีกครั้งประมาณปลายเดือนพฤษภาคมเพื่อเทียบผลสัมฤทธิ์ของการออกกำลังกาย”

นางชนินทร์ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในอาคารสำนักงานได้จัดพื้นที่ออกกำลังกายที่มีหลากหลายประเภทกีฬาเป็นทางเลือกให้กับพนักงาน อาทิ ฟุตซอล บาสเกตบอล ตะกร้อ การเต้นซุมบ้า ปิงปอง แบดมินตัน โยคะ ลีลาศ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ออกกำลังกายใกล้เคียง อาทิ ดิ โอลิมปิค ฟิตเนสคลับ ภายในโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็ม บี เค ที่บริษัทมีสวัสดิการช่วยเหลือค่าสมาชิกให้กับพนักงานถึง 50 % รวมถึงพนักงานสามารถเลือกออกกำลังกายกลางแจ้ง อาทิ ฟิตเนสกลางแจ้ง วิ่ง ฟุตบอล ได้ที่สนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัยและสนามเทพหัสดิน

ชนนี ฐิติวัฒน์มงคล

สำหรับมุมมองของพนักงาน นางสาวชนนี ฐิติวัฒน์มงคล กล่าวว่า ปกติออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ตรวจดัชนีมวลกายได้ค่าสูงกว่าปกติจึงตั้งใจให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งตนเลือกการออกกำลังกายด้วยการวิ่งในฟิตเนสและฟิตบอล (Fit Ball) ขอบคุณบริษัทที่มีกิจกรรมดี ๆ ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี การออกกำลังกายทำให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย และทำให้มีสมาธิ ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น การทำงานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความมีระเบียบวินัยในการทำงาน เพราะต้องรับผิดชอบงานให้เรียบร้อยก่อนถึงชั่วโมงออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังได้ทำความรู้จักกับพนักงานในองค์กรมากขึ้น ซึ่งพนักงานในองค์กรมีช่วงอายุต่างกัน แต่ก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้เลือกและแต่ละสัปดาห์ยังสามารถเลือกเล่นกีฬาได้ไม่ซ้ำอีกด้วย

จักรกริณ จันทรา

ด้าน นายจักรกริณ จันทรา กล่าวว่า กิจกรรม MBK HEALTH TIME ทำให้กลับมาออกกำลังกายในรอบปี ตนเลือกเล่นแบดมินตัน และฟุตบอล ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้หาเวลาว่างในวันหยุดออกไปวิ่งตามสวนสาธารณะ ซึ่งช่วงที่ไม่ได้ออกกำลังกายทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะการเดินทางในกรุงเทพฯ ที่ต้องเผชิญกับปัญหารถติด แต่หลังจากกลับมาออกกำลังกายพบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายมีความคล่องตัวมากขึ้น เวลาเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากและเพิ่มความสดชื่นในการมาทำงาน

นี่คืออีกหนึ่งองค์กรต้นแบบที่ใส่ใจดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดที่มีการบริหารงานแบบ HR 4.0 สร้างการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร ตอกย้ำการเป็นองค์กรในฝัน (Employer of Choice) ที่ใครๆ ก็อยากเข้ามาร่วมงาน