เต็ดตรา แพ้ค ส่งมอบหลังคากว่า 1,000 แผ่น ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุ สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ เต็ดตรา แพ้ค ในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ตอกย้ำความตั้งใจในการรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบแผ่นหลังคาให้แก่ชุมชนผู้ประสบภัยจาก
พายุฝนตกหนัก จากการดำเนิน
โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตลอดระยะเวลา
แปดปีที่ผ่านมา เต็ดตรา แพ้คได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยด้วยการมอบแผ่นหลังคาให้กับผู้ที่ขาดแคลนผ่านช่องทาง
ของมูลนิธิฯ มาโดยตลอด ซึ่งแผ่นหลังคานี้
หรืออีกชื่อคือ หลังคาเขียว เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจากการริเริ่มของ
เต็ดตรา แพ้ค ที่ได้สนับสนุนให้มีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา โดยในปีนี้ เต็ดตรา แพ้ค นำโดย
นายธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด พร้อม
ด้วย นายสายชล สิทธิกุลวณิชย์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบแผ่นหลังคา
ให้กับผู้ประสบภัยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นปาบึกรวม
กว่า 100 ครัวเรือน