กสอ.ร่วมถ่ายทำรายการว๊าว! แนะนำหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่แม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมถ่ายทำรายการว๊าว ! แหวน แหวน กับ แหวนแหวน -ปวริศา เพ็ญชาติ เพื่อแนะนำหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ของภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านผาบ่อง บ้านปางหมู และ บ้านแม่สะงา ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับแนะนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงา ของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์ที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมให้การส่งเสริมละสนับสนุนภายใต้โครงการไทยเด่น หนึ่งใน Product Hero 77 ผลิตภัณฑ์ 77 จังหวัด ออกอากาศวันที่ 2 มีนาคม 2562 ช่องอัมรินทร์ทีวี เวลา 9.00-9.30 น.

โครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล หรือ “โครงการไทยเด่น” เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ พร้อมจัดอบรมเสริมศักยกภาพ เพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนผ่านสินค้าชุมชนในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยการสร้างสรรค์เป็นสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่สืบสานจากวัฒนธรรมท้องถิ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำพื้นถิ่นของจังหวัด เป็นสินค้าที่สื่อถึงพื้นถิ่นและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด พร้อมสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้