กลุ่มอีซูซมอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์เพื่อการศึกษาให้แก่ ม.ธรรมศาสตร์

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ โดยคุณปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป มอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์พร้อมสื่อการสอนให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มอีซูซุ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นผู้รับมอบ

บทความก่อนหน้านี้กสอ.ถ่ายทำแนะนำ หม้อแกงกรอบ Product Hero ไทยเด่น ในรายการเปรี้ยวปาก เช็คอิน
บทความถัดไปเมนูมาแรง! หมูทอดไร้น้ำมัน 5 รส “เฮียดอยซ์หมูไม่มัน”