STGT รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิทย์นาถ  สินเจริญกุล กรรมการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะส่งเสริม สนับสนุน และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

วิทย์นาถ  สินเจริญกุล เปิดเผยว่า “ในปี2561 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ STGT เราได้รับรางวัลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จากการที่เรามุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยทีมR&Dและทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายทางการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ทำให้ปัจจุบันบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ ถือเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์ รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ทั้งนี้ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จึงนับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรา ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและความพร้อมของ STGT ที่จะส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย ไปสู่ทั่วโลกด้วยคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของตลาดโลก ควบคู่ไปกับการผลักดันเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและถุงมือยางให้เติบโตอย่างยั่งยืน”