SACICT ยกงาน Crafts ส่งตรงถึงมือคุณ กับ SACICT Shop Application

ประชาสัมพันธ์

“เราจะทำให้งานคราฟท์มีชีวิต และร่วมสมัยกับไลฟ์สไตล์” คือ สิ่งที่ SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของงานหัตถศิลป์ไทยให้ประชาชนเกิดความนิยมมากยิ่งขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว  นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT จึงกล่าวว่า SACICT Shop เป็นร้านจัดแสดงและจำหน่ายงานหัตถศิลป์ไทยทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย จากฝีมือการสร้างสรรค์ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิก SACICT อาทิ ของใช้ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ ของที่ระลึก และอื่นๆ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.อยุธยาฯ และยังมี SACICT Shop ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินภูเก็ตอีกด้วย เพื่อให้เกิดจุดเชื่อมโยงระหว่างการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของงานหัตถศิลป์ในโลกอันไร้พรมแดน และเพิ่มโอกาสผลักดันงานหัตถศิลป์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

SACICT จึงได้ต่อยอดการพัฒนาร้าน SACICT Shop ในอนาคต SACICT ได้วางแผนการเพิ่มขีดความสามารถ และขยายโอกาสทางการค้าให้กับร้าน SACICT Shop เพิ่มมากขึ้น โดยจะดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทย จากครูศิลป์แห่งแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และสมาชิกของ SACICT ที่มีการผลิตงานหัตถศิลป์ที่โดยเด่น สวยงาม ปราณีต ทันสมัย เข้ามาจำหน่ายภายในร้าน SACICT Shop เพิ่มมากขึ้น โดย SACICT จะทำหน้าที่เปรียบเสมือน “ผู้รับรองคุณภาพ” และความสวยงามของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่คัดสรรมาจำหน่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสามารถใช้งานได้จริงกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

นอกจากนี้ SACICT ยังได้มีการจัดทำ SACICT Shop Application ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบนี้ลูกค้าจะสามารถเข้าไปเลือกชมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาถึงหน้าร้าน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด SACICT Shop Application ได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android และพิมพ์คำว่า “SACICT Shop” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1289