ซีพี ออลล์ จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นัดพิเศษ

ประชาสัมพันธ์

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (แถวยืนกลางที่สามจากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นัดพิเศษ โดยนิมนต์ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช หรือ เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และ พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาธรรมให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไปกว่า 600 คน พร้อมด้วยการแสดงของเยาวชน เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม