ไทยออยล์ร่วมกับอำเภอศรีราชาจัดโครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ ‘มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา’

ประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน(กลาง) และ คุณนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา (ที่สองจากขวา) พร้อมด้วย คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่สองจากซ้าย) แถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 ในหัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของไทยออยล์ อำเภอศรีราชา และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การแถลงข่าวจัดขึ้น ณ อาคารภูไบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวอำเภอศรีราชา และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของ “เมืองศรีราชา” ผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นถึงการท่องเที่ยว ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ของดีประจำถิ่นต่างๆ ของอำเภอศรีราชา โดยมีกำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ที่ www.rpst.or.th/thaioilphotocontest  และ www.facebook.com/RPSThailand หรือเว็บไซต์ของกลุ่มไทยออยล์ ที่ www.thaioilgroup.com/thaioilphotocontest