“เทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์” เวทีนางงามเก่าแก่กว่า 80 ปี

ประชาสัมพันธ์

“เทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์”  นางงามสงกรานต์ปี 61 มาเยี่ยม “มติชน อคาเดมี” 

เวทีนางสงกรานต์ของวิสุทธิกษัตริย์ ถือเป็นเวทีนางงามสงกรานต์เ มีความยาวนานมากกว่า 80 ปี เป็นเวทีคู่กับกรุงเทพมหานคร ที่ยึดการจัดงานแบบโบราณประเพณีที่มีการตักบาตร สรงน้ำพระ ประกวดเทพสงกรานต์