Cooking Class ลงมือทำจริง

6 บะหมี่เส้นสด หลากสี เพื่อสุขภาพ ร้านบะหมี่หัวโต (บะหมี่ไข่เส้นสด บะหมี่เส้นสดใบเตย บะหมี่เส้นสดเจ บะหมี่เส้นสดแครอท บะหมี่เส้นสดผักโขม บะหมี่เส้นสดอัญชัน และแป้งห่อเกี๊ยว)

จะเริ่มในอีก 10 วัน
ระยะเวลาเรียน 24 ก.ย. 2566
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สอนโดย
อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ

3,999 บาท / คน

จองเลย