Demo Class ครัวสาธิต

หลักสูตรสมูทตี้ (Smoothies) 11 สูตร Boost ร่างกาย

จะเริ่มในอีก 6 วัน
ระยะเวลาเรียน 23 ก.ย. 2566
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สอนโดย
อ.นราเดช ผู้วานิช

2,999 บาท / คน

จองเลย