Cooking Class ลงมือทำจริง

สุดยอดสเต๊กโรงแรม

คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาเรียน 02 ก.พ. 2563
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สถานที่เรียน ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
สอนโดย
เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์

3,299 บาท / คน

สอบถาม