Craftwork งานฝีมือ

สวนจิ๋วในขวดแก้ว

คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาเรียน 28 ก.ย. 2562
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สถานที่เรียน ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
สอนโดย
อ.ภวัต เจริญปุระ

1,600 บาท / คน

สอบถาม

สำหรับผู้ที่อยู่คอนโด หอพัก หรือบ้านหลังเล็กที่ไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ แต่ก็ยังอยากใกล้ชิดธรรมชาติเหมือนคนอื่นๆ สวนขวดแก้วนี่แหละ จะเข้ามาช่วยให้คุณสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด เวลาเหนื่อยจากการทำงาน ก็มองดูต้นไม้เขียวขจีในขวดแก้ว จะทำให้รู้สึกรีแล็กซ์มากขึ้น ที่สำคัญขวดแก้วเหล่านี้ก็ไม่ได้กินเนื้อที่ในบ้านมาก ไม่ว่าจะอยากปลูกต้นไม้กี่ชนิด หรืออยากจะมีสวนสวยๆ สักกี่แบบ ก็เนรมิตมาไว้ในบ้านได้ตามใจ

ปัจจุบันสวนจิ๋วแบบนี้เป็นที่นิยมมาก เป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกให้เติบโต และสามารถตั้งโชว์ได้ด้วย นับเป็นงานอดิเรกที่มีความเพลิดเพลินถึงแม้จะอาศัยอยู่ในที่จำกัดอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเป็นต้น รู้รายละเอียดคร่าวๆ แบบนี้จะช้าอยู่ไย…

 • สวนจิ๋วในขวดแก้ว
 • บอกวัสดุในการจัดสวนขวด
 • ประเภทของต้นไม้ที่จะนำมาจัดสวนขวด
 • ลักษณะของภาชนะที่จะนำมาใช้
 • อุปกรณ์เบื้องต้นในการจัดสวนขวด
 • ขั้นตอนในการจัดสวนขวด และการดูแล
 • สถานที่ที่จะนำสวนขวดไปตั้งไว้
 • แนะนำวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการจัดสวนขวด
 • สาธิตการจัดสวนขวดโดยวิทยากร
 • ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจัดสวนขวด ชุดที่ 1 (ฝึกปฏิบัติในขวดแก้วปากกว้าง)
 • ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจัดสวนขวด ชุดที่ 2 (ฝึกปฏิบัติในขวดแก้วปากเล็ก)
 • สรุปการเรียนการสอนและตอบปัญหาข้อสงสัยของผู้เข้าอบรม

1.สมัครเรียนผ่านช่องทางแชตเฟซบุ๊กหรือไลน์
แจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรติดต่อกลับ

2.สมัครเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
หรือ 08-2993-9097, 08-2993-9105

หลังจากสมัคร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงินในวันใกล้เรียนอีกครั้ง
*กรณีต้องการเลื่อนหรือยกเลิกคอร์สเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ในกรณีที่ชำระเงินค่าเรียนเข้ามาแล้ว ไม่มาเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางศูนย์อาชีพฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์การเรียนทุกกรณี
*ทางศูยน์อาชีพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม