Craftwork งานฝีมือ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม้ริมรั้ว (น้ำมันเขียว ยาหม่อง บาล์ม สเปรย์กันยุง)

คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
ระยะเวลาเรียน 19 มิ.ย. 2565
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สอนโดย
อ.ภูณิศา วงษ์ตา

1,800 บาท / คน

สอบถาม