Demo Class ครัวสาธิต

กาแฟสดขั้นพื้นฐาน

จะเริ่มในอีก 1 วัน
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สอนโดย
กาแฟสดขั้นพื้นฐาน

สอนโดย อ.เกียรติวุฒน์  ศาลากิจ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ราคา 2,140 บาท

___________________________________________________________

             กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดซึ่งได้จากต้นกาแฟ หรือที่มักเรียกว่า เมล็ดกาแฟคั่ว ในปัจจุบันมีการปลูกกาแฟมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการ ซื้อวัตถุดิบ การเตรียม สอนในขั้นตอนการชงกาแฟและสูตรกาแฟต่างๆ หลักในการเปิดร้านหรือที่คนส่วนใหญ่ชอบดื่มกัน และมีแนบเคล็ดลับในการเปิดร้านขายเล็กๆ น้อยๆ แน่นอนรับรองว่าความรู้เต็มไม่มีน้อยหน้า สอบถามอาจารย์ได้ในทุกข้อสงสัยยินดีตอบทุกท่านเสมอครับ อย่าพลาดกับหลักสูตรกาแฟสดขั้นพื้นฐานน้าาา เมนู - กาแฟสด เทคนิคการทำอาหาร - แนะนำวัตถุดิบ และการเตรียมวัตถุดิบ - สอนการเลือกเมล็ดกาแฟ - สอนเทคนิคการชงในแต่ละเมนู

เทคนิคการขาย - สอนการคำนวณต้นทุน ราคาขาย และการเตรียมร้าน

 

- บาท / คน

จองเลย

สอนโดย อ.เกียรติวุฒน์  ศาลากิจ
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
ราคา 2,140 บาท

___________________________________________________________

             กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดซึ่งได้จากต้นกาแฟ หรือที่มักเรียกว่า เมล็ดกาแฟคั่ว ในปัจจุบันมีการปลูกกาแฟมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการ ซื้อวัตถุดิบ การเตรียม สอนในขั้นตอนการชงกาแฟและสูตรกาแฟต่างๆ หลักในการเปิดร้านหรือที่คนส่วนใหญ่ชอบดื่มกัน และมีแนบเคล็ดลับในการเปิดร้านขายเล็กๆ น้อยๆ แน่นอนรับรองว่าความรู้เต็มไม่มีน้อยหน้า สอบถามอาจารย์ได้ในทุกข้อสงสัยยินดีตอบทุกท่านเสมอครับ อย่าพลาดกับหลักสูตรกาแฟสดขั้นพื้นฐานน้าาา

เมนู
– กาแฟสด

เทคนิคการทำอาหาร
– แนะนำวัตถุดิบ และการเตรียมวัตถุดิบ
– สอนการเลือกเมล็ดกาแฟ
– สอนเทคนิคการชงในแต่ละเมนู

เทคนิคการขาย
– สอนการคำนวณต้นทุน ราคาขาย และการเตรียมร้าน