• Course น่าสนใจ Icon

    Course น่าสนใจ Matichon Academy

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์
ราคา 3,299 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ศุภชัย สากำสด
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.มานะ พชนะโชติ
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ศรนรินทร์ หนุศร
ราคา 4,800 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.สิริกาญจน์ จงถาวร
ราคา 2,000 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ
ราคา 3,500 บาท
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.วันดี ละมูลเจริญ
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.เต็มสิทธิ์ นาโสม
ราคา 3,299 บาท