ทัวร์ 5 วัดดัง ร.3 ยลงานช่างพระราชนิยม ตำนาน”เจ้าสัว”กู้แผ่นดิน(คลิป)

Travel ท่องเที่ยว

ชวนสัมผัสความวิจิตรงดงาม 5 วัดดัง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ยลงานช่างพระราชนิยม และตำนาน”เจ้าสัว”กู้แผ่นดิน พร้อมคำบรรยายโดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และจารึก

1.วัดราชโอรสารามวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่3 ที่ทรงผูกพันเนื่องจากพระปัยยิกา (ยายทวด) ของพระองค์มีนิวาสสถานอยู่ที่บริเวณย่านนี้ ทั้งยังเป็นวัดที่พระชนกและพระชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม)พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 3 ทรงทำนุบำรุง

2.วัดนางนองวรวิหาร วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าเป็นนิวาสสถานของสมเด็จพระศรีสุลาลัย พร้อมสักการะพระพุทธมหาจักรพรรดิ

3.วัดยานนาวา วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังเห็นรูปแบบเรือสำเภาที่กำลังจะหมดไปจากเมืองไทย

4.วัดราชนัดดารามวรวิหาร รัชกาลที่3 โปรดเกล้าฯให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี ต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 พร้อมชมโลหะปราสาท แห่งที่3ของโลก

5.วัดเทพธิดารามวรวิหาร สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าหญิงวิลาศ ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็น “กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ”

อิ่มบุญ อิ่มใจ เต็มอิ่มกับเรื่องราวประวัติศาสตร์กันแล้ว พิเศษสุด!!อิ่มท้องที่ร้านหมี่กรอบจีนหลี ร้านชื่อดัง เก่าแก่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

 

ทัวร์ 5 วัดดัง ร.3 ยลงานช่างพระราชนิยม ตำนาน “เจ้าสัว” กู้แผ่นดิน

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

ราคา 1,500 บาท

คลิกอ่านโปรแกรมการเดินทาง : https://www.matichonacademy.com/content/travel/article_16940

 

สนใจติดต่อ มติชนอคาเดมี

Inbox : Facebook Matichon Academy

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

line : @matichonacademy