4 วิธี จัดร้านอาหารให้ปลอดเชื้อไวรัส โดยกรมควบคุมโรค

Tips & Tricks สารพันเกร็ดน่ารู้

เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่อินโฟกราฟิก ในการจัดร้านอาหารให้ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสอู่ฮั่น โดยมีขั้นตอนเพียง 4 ข้อที่ทำได้ง่ายๆ ดังนี้