คิดค้น”หุ่นยนต์ปลา”สำรวจชีวิตใต้ท้องทะเลระยะประชิด ควบคุมผ่านรีโมทซุปเปอร์นินเทนโด้

Technology

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือเอ็มไอที คิดค้นหุ่นยนต์ปลาที่สามารถว่ายน้ำใต้ทะเลได้เสมือนสัตว์โลกใต้น้ำ การคิดค้นนี้เพื่อนำไปสู่การศึกษาชีวิตใต้น้ำ

โดยหุ่นยนต์ปลาตัวนี้ มีชื่อเรียกว่า SoFi สามารถว่ายน้ำที่ความลึก 50 ฟุต เป็นเวลานาน 40 นาที ซึ่งกลไกออกแบบให้หุ่นยนต์ปลาตัวนี้สามารถควบคุมการว่ายน้ำและลอยใต้ทะเลด้วยตัวเอง ส่วนการควบคุมอื่นๆจะมีตัวควบคุมที่ใช้จอยสติ๊กจากซุปเปอร์นินเทนโด้มาเป็นตัวรีโมท ซึ่งที่ตัวหุ่นยนต์ติดตั้งกล้องที่ความละเอียดสูงเพื่อเก็บภาพบรรยากาศใต้น้ำ ซึ่งจะช่วยทำให้นักวิจัยได้เรียนรู้ชีวิตในท้องทะเลส่วนที่อาจจะเข้าใจยากได้ เพราะหุ่นยนต์ปลาจะสามารถเข้าไปใกล้ชีวิตในท้องทะเลได้ประชิดกว่ามนุษย์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เป็นยานยนต์ใต้น้ำแบบอื่นๆ