9 ประเทศ “สวรรค์สำหรับนักลงทุน” ที่ไม่เก็บภาษีจากกำไรในการลงทุน

Money เงินทองต้องรู้

สำหรับนักลงทุน คำว่า Capital Gains Tax หรือ ภาษีที่เก็บจากกำไรในการลงทุน ด้วยอัตราภาษีที่สูงอาจจะส่งผลให้นักลงทุนไม่กล้าที่จะไปลงทุนและนักลงทุนบางคนก็ยังมีความคิดว่าการลงทุนต้องเสียภาษี แต่บางประเทศในโลกก็ยังไม่มีการเก็บภาษีหรือเก็บภาษีจำนวนไม่มาก

วันนี้จะพาไปรู้จัก 9 ประเทศสวรรค์สำหรับนักลงทุนที่ไม่เก็บภาษีจากการลงทุน ตามข้อมูลของ nomadcapitalist มีดังนี้

  1. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หนึ่งในศูนย์กลางด้านการธนาคารและร้านค้าที่มีชื่อเสียงของโลก และเป็นประเทศที่ไม่ได้มีการเก็บภาษีจากกำไรในการลงทุน ซึ่งถือว่ากำไรจากการขายสินทรัพย์ส่วนตัวจะไม่เสียภาษี ในขณะที่กำไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเสียภาษีจากรายได้ โดยสวิตเซอร์แลนด์มีอัตราภาษีที่ก้าวหน้า หมายถึงถ้าคุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นๆ เป็นเวลานาน อัตราการเสียภาษีจะยิ่งถูกลงกว่าเดิม

  1. ประเทศสิงคโปร์

เป็นประเทศที่มีแรงจูงใจในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน นอกจากนี้ยังได้ยกเลิกการเสียภาษีจากกำไรอีกด้วย ยิ่งทำให้ดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นไปอีก ทำให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนในสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้นโยบายด้านการเงินของสิงคโปร์จะเข้มงวดสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่รวมทั้งชาวต่างชาติก็ตาม แต่ประเทศนี้ก็นับว่าเป็นประเทศที่นักลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

  1. หมู่เกาะเคย์แมน

เป็นศูนย์กลางด้านการเงินและธนาคาร เนื่องจากไม่มีการเก็บภาษีจากการทำธุรกรรมใดๆ แม้ว่าอาจจะมีการเก็บภาษีจากหน่วยงานอื่นๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมู่เกาะแห่งนี้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ เนื่องจากมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตที่ดี พร้อมทั้งยังมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนอีกด้วย

  1. ประเทศโมนาโก

เป็นประเทศแห่งความมั่งคั่ง ประชาชนมีการดำรงชีวิตที่ดี ถือได้ว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนเลยทีเดียว เนื่องจากไม่มีการเก็บภาษีจากกำไร ยกเว้นว่าคุณเป็นพลเมืองชาวฝรั่งเศส ที่จะต้องเสียภาษี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนรวมทั้งผู้ประกอบการมีตัวเลือกที่หลากหลายในการลงทุนอีกด้วย

5. ประเทศเบลเยียม

ถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบภาษีเข้มงวด แต่ก็ไม่ได้มีการเก็บภาษีจากกำไร โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศสได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่เบลเยียม เนื่องจากฝรั่งเศสมีการเก็บภาษีที่สูง ขณะที่เบลเยี่ยมไม่มีการเก็บภาษีจากกำไรจากการลงทุน แต่ก็มีบางกรณีที่มีการยกเว้นและอาจมีการเสียภาษี

  1. ประเทศมาเลเซีย

เป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่มีการเสียภาษีจากกำไร ซึ่งได้ยกเลิกภาษีเงินได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2007 นอกจากนี้ ยังใช้ระบบภาษีอาณาเขตมากกว่าระบบภาษีที่อยู่อาศัย กล่าวคือ รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในมาเลเซียไม่ต้องเสียภาษี รวมถึงรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยกฎหมายระบุว่า ผู้ซึ่งมิได้มีถิ่นพำนักประจำในประเทศ (non-resident) หากไม่ต้องการจ่ายภาษีสินทรัพย์ 30% จะต้องถือสินทรัพย์นั้นๆ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

  1. ประเทศนิวซีแลนด์

นอกจากมีธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ก็ยังเป็นประเทศที่มีเสรีในด้านการค้า ถ้าจะนึกถึงการเสียภาษีแล้วละก็ ลืมไปได้เลย เพราะที่นี่ไม่มีการเสียภาษีจากกำไร หากคุณเป็นนักลงทุนและชอบการลงทุน จึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากไม่มีการบังคับการจ่ายภาษีจากตราสารทุน รวมถึงการลงทุนในด้านอื่นๆ

  1. ประเทศเบลีซ

ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของอเมริกากลางริมทะเลแคริบเบียน เป็นประเทศขนาดเล็ก มีธรรมชาติสวยงามเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ซึ่งประเทศเบลีซมีการพิจารณาเกี่ยวกับการทำโครงการที่พักอาศัยที่ผ่านการรับรอง ให้สามารถสมัครให้ง่ายขึ้นด้วยหวังว่า จะสามารถแข่งขันกับห้าโครงการเกี่ยวกับที่พักอาศัยในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ได้ เนื่องจากเบลีซไม่มีการเก็บภาษีจากกำไรสำหรับผู้อยู่อาศัย

  1. ฮ่องกง

เป็นดินแดนเสรีทางการค้าที่ดีที่สุดในโลกมาหลายปีแล้ว เนื่องจากไม่มีการเก็บภาษีจากกำไรในการลงทุน นับว่าเป็นแหล่งที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับนักลงทุน รวมไปถึงชาวต่างชาติที่มาพักอาศัย สำหรับบริษัทในฮ่องกง พนักงานที่ได้รับหุ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง จะต้องเสียภาษีซึ่งจะอยู่ภายใต้อัตราภาษีเงินได้ของฮ่องกง ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติ และมีแผนที่จะออกนอกฮ่องกง ก่อนที่คุณจะได้รับกำไรจากหุ้นนั้นคุณจะต้องจ่ายภาษีในฮ่องกงและจีน ซึ่งการเสียภาษีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาการเก็บภาษีซ้อนแบบพิเศษของฮ่องกง