3 สิ่งพลิกชีวิต ยุคนิวนอร์มัล

Lifestyle ไลฟ์สไตล์

วิกฤตโควิด-19 ทำเอา “มนุษย์เงินเดือน” หลายคนต้องผงะ ตกงาน ถูกลดเงินเดือน แล้วจะอยู่รอดให้พ้นวิกฤต พลิกชีวิตในยุค นิวนอร์มัลนี้อย่างไร

ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Disruption และผู้ก่อตั้งหลักสูตรไฟว์เวล (Fivewhale) สำหรับผู้บริหารระดับสูง เผยว่า “New Normal” หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากสิ่งที่เราไม่เคยทำในชีวิตประจำวันแต่ต้องมาทำในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น

การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ การเช็กอินและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในสถานที่ต่างๆ เมื่อเกิดวิกฤตดังกล่าว ห้าง ร้าน องค์กรธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและสามารถดำเนินกิจการต่อไป

เช่นเดียวกับมนุษย์เงินเดือนซึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งในองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันโดยมี 3 สิ่งที่ต้องลงมือปฏิบัติ

อันดับแรก เรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้เพิ่มพูน สละเวลาอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่โดยมองหาทิศทางภายหน้าว่าสิ่งใดจะมาแรงและเป็นที่ต้องการในสถานการณ์เช่นนี้ เช่น อี-คอมเมิร์ซ ขายของออนไลน์ ร้านอาหารแบบเดลิเวอรี่ รวมถึงต้องพัฒนาทักษะด้วย

สิ่งต่อมาคือในยุคนิวนอร์มัลนี้ เราควรมีรายได้จาก 3 ทาง แบ่งเป็นรายได้จากงานประจำ หางานเสริมที่ทำได้ในเวลากลางคืนอย่างเช่น การไลฟ์ขายของทางออนไลน์ โดยจะต้องหาแหล่งสินค้าราคาถูกที่สุดเพื่อมาขาย และงานที่ทำได้ในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ เช่น การเป็นฟรีแลนซ์ออนไลน์ต่างๆ อย่างการทำบัญชีออนไลน์หรือครูสอนพิเศษทางออนไลน์

“เมื่อมีรายได้จากหลายทางแล้ว อันดับถัดมาคือการเก็บออมบริหารการเงินเพื่อให้เราดำรงชีวิตรอดในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ในอดีตเราอาจถูกปลูกฝังต้องแบ่งเงินจากรายได้ทั้งหมดร้อยละ 10-20 ไว้สำหรับการเก็บออม

แต่เวลานี้ที่ดิสรัปชั่นเกิดขึ้นรวดเร็ว การแบ่งเงินจากรายได้แบบในอดีตอาจไม่เพียงพอ จึงมองว่าควรแบ่งเงินจากรายได้ทั้งหมดร้อยละ 40 ไว้สำหรับการเก็บออม และแบ่งอีกร้อยละ 10 สำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยจะเหลือใช้ส่วนตัวร้อยละ 50 หรือหากอยากนำไปใช้สำหรับการลงทุนให้หักเพิ่มร้อยละ 10 แล้วเหลือใช้ส่วนตัวเพียงแค่ร้อยละ 40 เท่านั้น

หลักการนี้เหมาะสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีครอบครัว สำหรับบุคคลในสถานะอื่นๆ อาจปรับเปลี่ยนแตกต่างกันไปตามความ เหมาะสม” ดร.ศุภชัยกล่าว

ที่มา : ข่าวสด

ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์