ราศีใดมีศัตรูคู่แข่งขันโดยไม่รู้ตัว ราศีใดได้พบรักกับผู้มีรสนิยมตรงกัน อยากรู้ต้องอ่าน!

Lifestyle ไลฟ์สไตล์

๑๓-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

 

ราศีเมษ ๑๓ เม.ย. ถึง ๑๔ พ.ค.

          ท่านพบปัญหาเล็กน้อยที่เกิดจากบริวาร ได้ลาภเป็นของพื้นบ้านจากเพื่อนเก่า คู่หมั้นคู่สมรสทําบุญทํากุศลเป็นอันมาก และนําลาภมาให้ท่าน พี่น้องที่อยู่ห่างไกลเจ็บป่วยเล็กน้อย ส่วนท่านมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี

 

ราศีพฤษภ ๑๕ พ.ค. ถึง ๑๔ มิ.ย.

          ท่านมีความสุขสบายขึ้นเป็นอันมาก มีการติดต่อที่ดีกับคู่หมั้นคู่สมรส ได้ลาภเป็นเงินสดก้อนหนึ่ง เพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันติดต่อมาหาท่านอีก ท่านได้ช่วยเหลือกุลบุตรให้อุปสมบทตามศรัทธาของเขา มีลาภทางไกล

 

ราศีมิถุน ๑๕ มิ.ย. ถึง ๑๕ ก.ค.

          ท่านทํางานด้วยความเข้มแข็งอดทน อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เสมอ มีศัตรูคู่แข่งขันแต่เขาทําอะไรท่านไม่ได้ ถ้าออกกําลังกายมากไปจะเจ็บไข้ได้ มีขีดความสามารถในการทํางานสูง ผู้ใหญ่ให้รางวัลเป็นที่ปลื้มใจ

 

ราศีกรกฎ ๑๖ ก.ค. ถึง ๑๖ ส.ค.

          ท่านได้ข่าวดี ได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใหญ่ เริ่มมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษ จิตใจและร่างกายแข็งแรง ได้บริวารมีสติปัญญามาช่วยงาน พี่น้องที่อยู่ห่างไกลไปมาหาสู่ ผู้ร่วมงานมีโชคมีความคิดดี

 

ราศีสิงห์ ๑๗ ส.ค. ถึง ๑๖ ก.ย.

          ท่านได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่ในทางการงานสูงขึ้น มีความมั่นใจในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับใหม่นี้ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรง และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ได้บริวารที่เข้มแข็งคุ้มครองความปลอดภัยให้

 

ราศีกันย์ ๑๗ ก.ย. ถึง ๑๖ ต.ค.

          ท่านอยู่ในหมู่ผู้มีอิทธิพล บ้านเรือนได้รับการดูแลจากผู้มีอิทธิพลเหล่านั้น การศึกษาหาความรู้ได้ผลดีเลิศ พบความรักที่เหมาะสมคู่ควรกัน ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นผู้มีความรู้ในหมู่บ้านนั้นๆ ไม่ควรเที่ยวทางเรือ

 

ราศีตุล ๑๗ ต.ค. ถึง ๑๕ พ.ย.

          ท่านมองสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยความรู้สึกฝ่ายสูง พร้อมที่จะบําเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีข้อขัดข้องอะไรใดๆ ทั้งสิ้น มีศัตรูคู่แข่งขันโดยไม่รู้ตัว เป็นผู้ที่มีโชคดี ไม่มีผู้ใดทําอันตรายได้ มีหลักทรัพย์มั่นคง

 

ราศีพิจิก ๑๖ พ.ย. ถึง ๑๕ ธ.ค.

          ท่านเจริญก้าวหน้าในทางความคิดจิตใจเป็นอย่างยิ่ง ได้พบรักกับผู้มีรสนิยมตรงกัน ได้ลาภเป็นเครื่องประดับหรือเป็นทองรูปพรรณ ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเศร้าเสียใจ แม้แต่การดูหนังละครที่เป็นเรื่องเศร้า

 

ราศีธนู ๑๖ ธ.ค. ถึง ๑๔ ม.ค.

          ท่านได้ลาภประเภทที่ต้องซื้อในราคาย่อมเยา หรือได้แบบเป็นของขวัญของรางวัล จะไปเยี่ยมผู้เจ็บไข้ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากงานที่ทําสําเร็จแล้ว ถ้าขาดแคลนคนรับใช้เพื่อนจะหามาให้ ของหายได้คืน

 

ราศีมังกร ๑๕ ม.ค. ถึง ๑๒ ก.พ.

          ท่านที่ทํากิจกรรมสําเร็จแล้วแต่ยังรอรับค่าจ้างอยู่ จะได้รับในไม่ช้าอย่างจุใจ ทําความดีไปแล้วได้รับผลตอบแทนเกินคาด เพื่อนที่ได้ดีมีหน้ามีตาจะแสดงอภินิหารให้เห็น เพื่อพิสูจน์ให้ท่านรู้ว่าเขายังรักท่านอยู่

 

ราศีกุมภ์ ๑๓ ก.พ. ถึง ๑๔ มี.ค.

          ท่านได้รับการชําระหนี้จากเรื่องเก่าๆ ที่ท่านลืมไปแล้ว มีค่าใช้จ่ายเพื่อบริวารเป็นอันมาก ไม่ควรขัดแย้งผลประโยชน์หรือตําหนิติเตียนผู้อื่น แม้ท่านจะเป็นฝ่ายถูกต้องก็ไม่ดี ได้ลาภเป็นของหนักๆ เคลื่อนย้ายยาก

 

ราศีมีน ๑๕ มี.ค. ถึง ๑๒ เม.ย.

          ท่านได้รับความเกรงใจจากบรรดาผู้มีอํานาจอิทธิพลต่างๆ เพราะบริวารของท่านมีอิทธิพลเหนือกว่า เพียงแต่ท่านไม่รู้ตัวเท่านั้น ญาติมิตรมีหน้ามีตาในสังคม ได้ลาภอย่างคาดไม่ถึงหลายครั้ง มีโชคดีหลายอย่าง

 

ที่มา : หนังสือศาสตร์แห่งโหร ๒๕๖๒ โดย หมอทรัพย์ สวนพลู สำนักพิมพ์มติชน