ราศีใดมีเรื่องขัดแย้งในระหว่างพี่น้อง ราศีใดกิจการทางไกลได้ผลดี ตามไปอ่านกัน!

Lifestyle ไลฟ์สไตล์

๖-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

 

ราศีเมษ ๑๓ เม.ย. ถึง ๑๔ พ.ค.

          ท่านจะแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความเมตตากรุณา ไม่ใช้อํานาจอิทธิพลที่มีอยู่ดําเนินการใดๆ กับผู้ที่อยู่ใต้อํานาจ ผู้มีศักดิ์ศรีและยศศักดิ์ไปมาหาสู่ คุณงามความดีที่ทําไว้เก่าๆ จะกลับมา ญาติเจ็บไข้เล็กน้อย ไม่ควรเที่ยวทางเรือ

 

ราศีพฤษภ ๑๕ พ.ค. ถึง ๑๔ มิ.ย.

          ท่านทําอะไรก็ตามมักมีอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ขัดขวางอยู่เสมอ อาจพูดกันไม่เข้าใจกับหุ้นส่วนผู้ร่วมงาน บริวารที่ทํางานได้แล้วจะนําทรัพย์มาให้ เพื่อนฝูงกับพี่น้องของท่านจะไม่ถูกกัน มีเรื่องขัดแย้งในระหว่างพี่น้อง

 

ราศีมิถุน ๑๕ มิ.ย. ถึง ๑๕ ก.ค.

          ท่านจะได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความหวังดี ผู้ใหญ่บางคนอาจมีอะไรๆ ที่ไม่ถูกใจท่าน แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ดีต่อท่านอย่างมาก ท่านควรทําตนให้เปิดเผย บริวารเที่ยวดึก มีโชคดีอย่างมากทางการเงิน ยังมีความกังวลในใจ

 

ราศีกรกฎ ๑๖ ก.ค. ถึง ๑๖ ส.ค.

          ท่านได้รับความยกย่องในทางต่างๆ เป็นอันมาก การเงินมีทั้งรายรับรายจ่าย ถ้าทําอะไรอย่างรีบร้อนมักมีข้าวของแตกหักเสียหาย ซึ่งแม้จะเป็นเล็กๆ น้อยๆ ก็น่าเสียดาย ผู้ร่วมงานมีความสามารถสูง กิจการทางไกลได้ผลดี

 

ราศีสิงห์ ๑๗ ส.ค. ถึง ๑๖ ก.ย.

          ท่านมักมีข้อโต้แย้งกับคู่หมั้นคู่สมรส โดยเป็นไปเพื่อความหวังดี มีทางทํามาหาได้หลายทาง พี่น้องช่วยเหลือผู้อื่นโดยเสียสละเงินเป็นอันมาก บริวารดื้อดึงและมีข้อขัดแย้งต่างๆ ส่วนมากจะชวนกันไปดูละครโขนหนัง

 

ราศีกันย์ ๑๗ ก.ย. ถึง ๑๖ ต.ค.

          ท่านทํากิจการงานต่างๆ ได้ด้วยความสะดวกปลอดภัย ถ้าไปเที่ยวทางไกลจะเสียทรัพย์มาก จะซื้อสินค้าต่างๆ ตามคำโฆษณา เป็นเหตุให้เสียทรัพย์โดยไร้ประโยชน์ มีความยุ่งยากในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

 

ราศีตุล ๑๗ ต.ค. ถึง ๑๕ พ.ย.

          ท่านตั้งใจทำความดีแต่มักจะไม่มีผู้รู้เห็น ท่านเองก็ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องตามราว ไม่เอาใจใส่ เพื่อนจะขอเงินสดก้อนใหญ่ซึ่งมีผลกระทบถึงตัวท่าน ถ้าไม่ให้ได้ก็จะเป็นการดี เพื่อนจะเจ็บป่วยแต่ท่านไปเยี่ยมไม่ได้

 

ราศีพิจิก ๑๖ พ.ย. ถึง ๑๕ ธ.ค.

          ท่านดําเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลาง ได้หรือเสียอะไรก็ไม่มีความเสียใจ มีการต่อเติมบ้านเรือนเล็กๆ น้อยๆ แต่เพื่อนบ้านจะไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่ริษยาทําอะไรท่านไม่ได้เพราะมีผู้ใหญ่คุ้มครอง จะซื้อยาราคาแพงมาใช้

 

ราศีธนู ๑๖ ธ.ค. ถึง ๑๔ ม.ค.

          ท่านจะเกิดทะเลาะวิวาทกับผู้คนรอบข้าง ไม่ควรรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆ และเรื่องที่ผ่านมาแล้วขึ้นมาใหม่ จะได้รับเครื่องประดับที่สวยงามมีค่า เพื่อนเก่านําสิ่งของที่มีคุณค่ามาให้ท่าน พี่น้องที่มีอิทธิพลช่วยเหลือท่านได้

 

ราศีมังกร ๑๕ ม.ค. ถึง ๑๒ ก.พ.

          ท่านจะได้ใกล้ชิดและทําความดีความชอบต่อผู้ใหญ่ คู่หมั้นคู่สมรสนําเงินสดมาให้ก้อนหนึ่ง จะได้ทําความดีความชอบไว้เป็นประวัติในการทํางานของท่าน ปัญหาต่างๆ ที่คิดว่าจะเกิดก็ไม่เกิด บริวารจะหลงทาง

 

ราศีกุมภ์ ๑๓ ก.พ. ถึง ๑๔ มี.ค.

          ท่านมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนมากก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจําเป็น มีอํานาจและอิทธิพลในทางการงานและหมู่ญาติมิตร เดินทางจะได้พบความรัก ไม่ควรไปไหนตามริมแม่น้ำลำคลองเพราะจะตกน้ำ มีความกังวลในเรื่องบ้านเรือน

 

ราศีมีน ๑๕ มี.ค. ถึง ๑๒ เม.ย.

          ท่านจะกระทําการต่างๆ หรือพูดจาขาดความระมัดระวัง ผู้ใหญ่บางคนเกิดความถือตัวขึ้นมาก็จะไม่พอใจท่าน บริวารจะเปิดเผยความคิดเห็น มีการลงทุนที่มีผลกําไรพอสมควร มีเรื่องไม่สบายใจทางการงานแต่แก้ไขได้

 

ที่มา : หนังสือศาสตร์แห่งโหร ๒๕๖๒ โดย หมอทรัพย์ สวนพลู สำนักพิมพ์มติชน