ราศีใดอาจถูกหาว่ารับของโจร ราศีใดมีภัยตามตลิ่งหรือริมห้องน้ำ ตามมาอ่านกัน!

Lifestyle ไลฟ์สไตล์

๒๓-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

ราศีเมษ ๑๓ เม.ย. ถึง ๑๔ พ.ค.

          ท่านอยู่ในเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ หลายอย่าง รวมทั้งญาติมิตรบริวารที่จากกันไปนานๆ เรื่องราวบางอย่างอาจเกิดจากท่านนําเข้ามาก็ได้ มีโชคลาภจากกิจการงานด้านการสื่อสารและสิ่งพิมพ์ มีผู้แอบแฝงเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านอันกว้างขวางของท่าน

 

ราศีพฤษภ ๑๕ พ.ค. ถึง ๑๔ มิ.ย.

          ท่านอาจมีการเดินทางไกลในระยะนี้ แต่เป็นการไปอย่างลําลองหรือไปเที่ยวมากกว่า ได้ช่วยเหลือญาติมิตรที่เจ็บไข้ด้วยโรคที่ค่ารักษาสิ้นเปลือง แม้จะถูกนินทาใส่ร้ายอย่างรุนแรงก็ไม่ตกใจ บริวารที่เฉลียวฉลาดกล้าหาญช่วยท่านไว้ได้

 

ราศีมิถุน ๑๕ มิ.ย. ถึง ๑๕ ก.ค.

          ท่านสนใจในการดูแลพลานามัยของตนเอง ร่างกายแข็งแรง แม้เจ็บไข้ก็หายได้โดยง่าย ผู้ใหญ่จะอาศัยไหว้วานให้ทํากิจการที่เป็นความลับ เช่น วานท่านไปจํานําของมีค่า เป็นต้น บริวารที่อยู่ห่างไกลหรือต่างประเทศกลับมาหาท่าน แต่บริวารใกล้ชิดทําให้ท่านยุ่ง

 

ราศีกรกฎ ๑๖ ก.ค. ถึง ๑๖ ส.ค.

          ท่านได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากผู้ใหญ่หลายฝ่าย การงานที่จําเป็นต้องรวบรัดจะสําเร็จด้วยดี ผู้ที่เป็นศัตรูจะสิ้นฤทธิ์ไปตามๆ กัน เร่งมือกับกิจการที่อยู่ห่างไกลมากขึ้น บริวารที่เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วยแก้ปัญหาให้ผ่านไปด้วยดี

 

ราศีสิงห์ ๑๗ ส.ค. ถึง ๑๖ ก.ย.

          ท่านจะเกิดเข้าใจผิดกับเพื่อนบางคนหรือบางหมู่คณะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะถูกเอารัดเอาเปรียบเหลือทนก็ได้ มีเครื่องมือสื่อสารใหม่ๆ ซึ่งใช้ประโยชน์รอบด้าน อันเป็นการเปลี่ยนแปลงไว้ต้อนรับอนาคต ซึ่งคาดคะเนไม่ถึงไว้ด้วย

 

ราศีกันย์ ๑๗ ก.ย. ถึง ๑๖ ต.ค.

          ท่านมีรายจ่ายสูง อาจเป็นการมอบรางวัลอันเป็นสิ่งมีราคาและมีค่าให้แก่บริวารที่มีความดีความชอบ แต่ไม่ถือว่าเป็นการสูญเสียอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ท่านไม่ได้โต้ตอบผู้ที่คิดร้าย ปล่อยให้เขาทําข้างเดียวจนหมดน้ำยาไปเอง ญาติมิตรใกล้ชิดนำลาภมาให้

 

ราศีตุล ๑๗ ต.ค. ถึง ๑๕ พ.ย.

          ท่านจะติดต่อคนไม่ดีที่เข้าใจผิดว่าเป็นคนดี หรือหลงเชื่อซื้อสินค้าตามคำโฆษณาที่เป็นของปลอมทั้งสิ้น การพยายามแก้ไขเหตุการณ์กลับเข้าตาร้ายยิ่งขึ้น อาจถูกหาว่ารับของโจร ได้รับของขวัญของรางวัลจากผู้ใหญ่

 

ราศีพิจิก ๑๖ พ.ย. ถึง ๑๕ ธ.ค.

          ท่านได้รับคํายกย่องชมเชยในการทํางาน ซึ่งเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ท่านเข้มแข็งในการทํางานยิ่งขึ้น มีผู้พยายามให้คําแนะนําอย่างโง่เขลาแก่ท่าน เช่น ให้ขอขึ้นเงินเดือน เป็นต้น ถ้าท่านเชื่อเขาก็จะเสียหายอย่างมาก

 

ราศีธนู ๑๖ ธ.ค. ถึง ๑๔ ม.ค.

          ท่านทํากิจการงานต่างๆ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังอย่างดี แต่การจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างสุรุ่ยสุร่าย เช่น ซื้อของราคาแพงเพื่อรักษาฐานะทางการเงินว่ายังดีอยู่ เพื่อนที่ไม่ดีจะยุแหย่ให้พี่น้องของท่านโกรธกันเอง

 

ราศีมังกร ๑๕ ม.ค. ถึง ๑๒ ก.พ.

          ท่านมีฐานะทางการเงินราบรื่นขึ้นพอสมควร รายจ่ายหนักๆ ก็ผ่านพ้นไปหมดแล้ว มีความสงสัยแคลงใจในการกระทําของผู้ใกล้ชิดบางคน มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเพื่อนฝูงของท่านช่วยเหลือได้ มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ทําให้ท่านเจ็บไข้ได้

 

ราศีกุมภ์ ๑๓ ก.พ. ถึง ๑๔ มี.ค.

          ท่านมีโชคดีในการทํางาน กิจการยากๆ หรืองานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาท่านสามารถปฏิบัติการให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นความดีความชอบเกี่ยวแก่ตําแหน่งหน้าที่ของท่านต่อไป มีรายจ่ายสูงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เป็นต้นไป

 

ราศีมีน ๑๕ มี.ค. ถึง ๑๒ เม.ย.

          ท่านเข้มแข็งกล้าหาญในการทํางานอย่างดีเยี่ยม ดาวอังคารย้ายเข้าราศีมีนวันที่ ๒๓ เดือนนี้ ๑๕.๐๔ น. ท่านจะต้อนรับเหตุการณ์ใหม่ๆ ด้วยความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า มีภัยตามตลิ่งหรือริมห้องน้ำ ถ้างดดื่มสุราได้จะดีเป็นอันมาก

 

ที่มา : หนังสือศาสตร์แห่งโหร ๒๕๖๑ โดย หมอทรัพย์ สวนพลู สำนักพิมพ์มติชน