ราศีใดเดินทางไกลไม่ปลอดภัย ราศีใดดวงไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคทางการพนัน อยากรู้ต้องอ่าน!

Lifestyle ไลฟ์สไตล์

๒๑-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

ราศีเมษ ๑๓ เม.ย. ถึง ๑๔ พ.ค.

          ท่านจะมีการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ห่างเหินกันไปนาน จันทร์เพ็ญในราศีเกิดวันที่ ๒๔ เดือนนี้ ๒๓.๓๐ น. แฟนอาจเจ็บป่วยเล็กน้อย มีปัญหาการเงินตามอัตภาพ มีการเปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้ร่วมงาน อาจถูกของร้อนๆ ลวก หนามตํา กระเบื้องบาด

 

ราศีพฤษภ ๑๕ พ.ค. ถึง ๑๔ มิ.ย.

          ท่านทํางานด้วยความทุ่มเท ได้รับความร่วมมือจากพวกพ้องและบริวาร ญาติมิตรที่เป็นชาวต่างภาษาไปมาหาสู่ ด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างเดิม ไม่ควรปีนป่ายขึ้นที่สูงหรือขึ้นลงบันไดด้วยความรีบร้อน เดินทางไกลไม่ปลอดภัย คู่ครองให้ลาภ

 

ราศีมิถุน ๑๕ มิ.ย. ถึง ๑๕ ก.ค.

          ท่านได้ทํางานใกล้ชิดผู้ใหญ่ยิ่งขึ้น ถูกผูกมัดด้วยระเบียบวินัยข้อบังคับต่างๆ ทุกเรื่อง ญาติมิตรที่อ่อนกว่านําข่าวดีมาบอก หรือชักนําให้พบกับความรัก ส่วนตัวท่านเองไม่ค่อยแข็งแรง ทนความเปลี่ยนแปลงของอากาศไม่ค่อยได้

 

ราศีกรกฎ ๑๖ ก.ค. ถึง ๑๖ ส.ค.

          ท่านได้ลาภเป็นกรณีพิเศษหรือได้ลาภจากการแข่งขันซึ่งมีผู้แพ้ผู้ชนะ และท่านก็ไม่ค่อยสบายใจ เพื่อนบ้านบางคนใกล้ชิดสนิทสนมกับท่าน การงานมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยตามสภาพสิ่งแวดล้อมและดินฟ้าอากาศ จะช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้เจ็บไข้

 

ราศีสิงห์ ๑๗ ส.ค. ถึง ๑๖ ก.ย.

          ท่านไม่ค่อยมีบทบาทในสังคมแต่มีโชคลาภอย่างเงียบๆ คนโสดเดินทางพบความรักหรือคนที่เคยรักกันมาก่อน ท่านทําการต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้อง มีประสบการณ์เกี่ยวแก่ความอดทน อาจถูกสุนัขกัดหรือพบคนวิกลจริต

 

ราศีกันย์ ๑๗ ก.ย. ถึง ๑๖ ต.ค.

          ท่านพบกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคาดหมายต่างๆ ที่มีอยู่เดิม เช่น คิดจะนํารายได้ประจําส่วนหนึ่งไปซื้อของสิ่งหนึ่งแล้วมีเหตุขัดข้อง พี่น้องสูงอายุเจ็บไข้ บริวารจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้าน หรือพวกเขาทะเลาะวิวาทกับคู่รักของท่าน

 

ราศีตุล ๑๗ ต.ค. ถึง ๑๕ พ.ย.

          ท่านใกล้ชิดกับคนรัก มีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันได้เต็มที่ การติดต่อกับญาติมิตรบางคนอาจหยุดลงชั่วคราว ท่านที่อยู่ว่างๆ จะมีรายได้ประจําเพราะมีงานทํา ไม่ควรโต้เถียงกับใครใดๆ ทั้งสิ้น มีโชคในการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ

 

ราศีพิจิก ๑๖ พ.ย. ถึง ๑๕ ธ.ค.

          ท่านจะต้องแสดงความรู้หรือความคิดเห็นต่างๆ มากกว่าปกติ ดาวพุธย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๑.๕๖ น. ได้รับการยกย่องสรรเสริญทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร การเดินทางไม่สะดวก ช่วยเหลือใครก็ทําได้สําเร็จ ญาติมิตรเจ็บไข้

 

ราศีธนู ๑๖ ธ.ค. ถึง ๑๔ ม.ค.

          ท่านอาจเจ็บไข้เรื้อรังหรือเป็นโรคผิวหนังที่รักษาให้หายได้ยากจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีโคจรของพระเคราะห์บางองค์ ท่านใช้จ่ายเงินสดด้วยความโกรธและไม่ได้อะไรขึ้นมา เพื่อนเก่าหรือพี่น้องห่างๆ นําลาภมาให้หรือนําข่าวดีมาบอก

 

ราศีมังกร ๑๕ ม.ค. ถึง ๑๒ ก.พ.

          ท่านจะมีอารมณ์รุนแรงโกรธง่าย อังคารในราศีของท่านเล็งพระราหู ควรระมัดระวังการพูดจาตอบโต้กับผู้อื่น อาจถูกของร้อนๆ ลวก เที่ยวกลางคืนอาจได้รับอันตรายหรือสูญเสียทรัพย์สินมากผิดปกติ ถ้ามีการโต้เถียงหรือประกวดแข่งขันใดๆ ท่านมักพลาดโอกาส

 

ราศีกุมภ์ ๑๓ ก.พ. ถึง ๑๔ มี.ค.

          ท่านมีความคิดแปลกๆ ใหม่ๆ ไม่ควรเปิดเผยต่อคนหมู่มาก แม้จะเป็นญาติมิตรกันก็ตาม เพราะจะเป็นเหตุให้พวกเขามองท่านอย่างผิดพลาดจากความเป็นจริง โดยเฉพาะแนวคิดในเรื่องศาสนาหรือปรัชญาชั้นสูง ได้ลาภเป็นทองรูปพรรณหรือเครื่องประดับมีค่าอื่นๆ

 

ราศีมีน ๑๕ มี.ค. ถึง ๑๒ เม.ย.

          ท่านมีการจับจ่ายใช้สอยเงินทองเป็นอันมาก อาจเป็นการตอบแทนความดีของผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านก็ได้ บริวารไปมาหาสู่และนําลาภมาให้เป็นอันมาก มีการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ฐานะของท่านยิ่งขึ้น ดวงไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคทางการพนัน

 

ที่มา : หนังสือศาสตร์แห่งโหร ๒๕๖๑ โดย หมอทรัพย์ สวนพลู สำนักพิมพ์มติชน