ราศีใดมีเกียรติและมีหน้ามีตามาก ราศีใดคนแก่ให้ลาภ ตามไปอ่านกัน!

Lifestyle ไลฟ์สไตล์

๑๔-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

ราศีเมษ ๑๓ เม.ย. ถึง ๑๔ พ.ค.

          ท่านพบเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น หมู่บ้านท่านหรือชุมชนใกล้ที่ทํางาน แต่จะมีผลกระทบถึงท่านอย่างไรนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ผู้ใหญ่ของท่านและตัวท่านเองจะโกรธง่าย ร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้น มีความวิตกกังวล หรือบริวารอ่อนแอ

 

ราศีพฤษภ ๑๕ พ.ค. ถึง ๑๔ มิ.ย.

          ท่านใกล้ชิดกับผู้มีนิสัยมักนินทาว่าร้ายผู้อื่น และท่านเองก็ไม่วายถูกนินทาด้วย แต่ท่านเป็นผู้ที่มีความดีเกินที่ใครจะนินทาว่าร้ายได้ เพื่อนที่เป็นคนต่างภาษานําลาภมาให้ ถ้าเจ็บไข้จะหายได้โดยเร็ว ความรักราบรื่น

 

ราศีมิถุน ๑๕ มิ.ย. ถึง ๑๕ ก.ค.

          ท่านไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรือสติปัญญาอันลึกซึ้งต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นจํานวนมากหรือน้อยก็ตาม ไม่เหมาะที่จะแสดงสุนทรพจน์หรือปาฐกถาใดๆ ในระยะนี้ นอกจากเป็นงานของท่าน หรือแสดงเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่ควรขัดแย้งกับผู้ใหญ่

 

ราศีกรกฎ ๑๖ ก.ค. ถึง ๑๖ ส.ค.

          ท่านมีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศซึ่งชํานาญวิชาการต่างๆ ญาติมิตรและผู้ไปมาหาสู่ระยะนี้มักมีคนไม่ดีปะปนมาด้วย ถ้ามีหนี้สินหรือมีเรื่องขัดเคืองใจอยู่กับใครก็ตาม ในระยะนี้ควรชําระสะสางให้จบสิ้นลงไป

 

ราศีสิงห์ ๑๗ ส.ค. ถึง ๑๖ ก.ย.

          ท่านมีค่าใช้จ่ายสูง มีรายรับเพียงเล็กน้อย แต่มีเกียรติและมีหน้ามีตามาก มีชื่อเสียงอยู่ในหมู่เพื่อนฝูง แม้แต่ผู้สูงอายุก็ยังนับถือและช่วยเหลือท่าน มีการตกแต่งปรับปรุงบ้านเรือนให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่ของท่าน

 

ราศีกันย์ ๑๗ ก.ย. ถึง ๑๖ ต.ค.

          ท่านที่มีเหตุจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยๆ ต่อไปนี้จะมีบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งมั่นคง หรือมีที่พึ่งพาอาศัยที่อบอุ่นใจได้ ไม่ควรให้คํามั่นสัญญาใดๆ แก่ผู้อื่นโดยไม่จําเป็น ผู้ที่ไม่แข็งแรง เจ็บไข้บ่อยๆ ต่อไปนี้จะมีพลานามัยดีขึ้น

 

ราศีตุล ๑๗ ต.ค. ถึง ๑๕ พ.ย.

          ท่านมักจะหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนรัก คู่หมั้น คู่สมรสโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร มีการก่อสร้างหรือต่อเติมบ้านเรือนที่พักอาศัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ของหายได้คืน โดยเฉพาะเงินสดและเครื่องประดับต่างๆ คนแก่ให้ลาภ

 

ราศีพิจิก ๑๖ พ.ย. ถึง ๑๕ ธ.ค.

          ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและกิจการงานไม่ส่งผลกระทบถึงท่าน ถ้าทําความดีจะถูกผู้ริษยาหักหน้า แต่ท่านไม่โกรธ เด็กในปกครองมีเรื่องกับผู้ใหญ่ บุตรหลานถูกครูข่มเหงรังแก มีผู้พยายามรุกล้ำอาณาเขตบ้าน

 

ราศีธนู ๑๖ ธ.ค. ถึง ๑๔ ม.ค.

          ท่านมีฐานะความเป็นอยู่แบบอยู่ในวงล้อมของศัตรู ไม่พอใจในสภาพของตนเอง แต่ท่านเองก็ทําให้ผู้อื่นไม่พอใจด้วย ผลประโยชน์รายได้การเงินรั่วไหล ผู้ใหญ่จะใช้ทําธุระลับๆ บางเรื่อง ไม่ควรเปิดเผยความในใจแก่ผู้อื่น มีของดีไม่ควรอวดใคร

 

ราศีมังกร ๑๕ ม.ค. ถึง ๑๒ ก.พ.

          ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเจ้าของปั๊มน้ำมัน ร้านขายแก๊ส และวัตถุระเบิดต่างๆ แม้ว่าผู้ใหญ่จะมีความเมตตากรุณาแก่ท่านเป็นพิเศษ แต่หุ้นส่วนผู้ร่วมงานและบริวารก็มีความรู้สึกเป็นปรปักษ์ต่อท่าน ถ้าต้องทํางานเกี่ยวแก่อาวุธและความเร็วต่างๆ อาจมีอุบัติเหตุ

 

ราศีกุมภ์ ๑๓ ก.พ. ถึง ๑๔ มี.ค.

          ท่านจะถูกเข้าใจผิดเกี่ยวแก่เรื่องของเพศตรงข้าม เช่น ไปเที่ยวกับลูกก็มีคนหาว่าไปเที่ยวกับแฟนใหม่ ญาติมิตรนําเครื่องประดับมีราคาหรือทองรูปพรรณมาขายหรือจํานํา มีความดีความชอบในการทํางานและบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

ราศีมีน ๑๕ มี.ค. ถึง ๑๒ เม.ย.

          ท่านจะเดือดร้อนเพราะเอกสาร หนังสือ หรือจดหมายเก่าๆ ไม่ควรรื้อฟื้นเรื่องที่แล้วไปแล้ว หรือแม้แต่ไกล่เกลี่ยคนที่โกรธกันให้คืนดีกัน การเงิน รายได้ ผลประโยชน์มีการเปลี่ยนแปลงที่นึกไม่ถึง บริวารจะไปหลงใหลใกล้ชิดกับคนต่างภาษา

 

ที่มา : หนังสือศาสตร์แห่งโหร ๒๕๖๑ โดย หมอทรัพย์ สวนพลู สำนักพิมพ์มติชน