อยุธยาผุด 36 โครงการ ลากยาวถึงงานมรดกโลกปลายปี ต่อยอดกระแส “ออเจ้า” ฟีเวอร์

Journal ข่าวสาร

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่แต่งกายชุดไทย เดินทางมาเที่ยววัด และโบราณสถานในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์ และอาทิตย์ เช่น วัดไชยวัฒนาราม ทุกวันนี้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวเกือบวันละ 20,000 คน โดยทางจังหวัดต้องบูรณการหลายหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกทุกด้าน ทั้งการจราจร ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะราคาค่าบริการที่พัก อาหาร ราคาสินค้า ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจ โดยได้จัดทำโครงการต่อยอดอีก 36 โครงการ นับจากนี้ยาวไปจนถึงเทศกาลสงกรานต์ เข้าพรรษา ลอยกระทง จนถึงงานอยุธยามรดกโลกช่วงปลายปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ไม่ใช่เพียงตามกระแสเท่านั้น

นายสุรพล สร้างสมวงษ์ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ นำคณะนิสิตเก่า 100 คน พร้อมรถยนต์กว่า 30 คัน ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล เส้นทาง กรุงเทพฯ-อยุธยา เพื่อระดมบุญบูรณะพระอุโบสถหลังเก่า ที่มีต้นโพธิ์ และรากคลุมทั้งหลัง ของวัดตะบอง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโบราณสถานสร้างขึ้นมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังจะเป็นการหาเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดตะบองด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันในวันที่ 25 มีนาคมนี้ คณะจะเดินทางไปตามรอยเส้นทางสถานท่องเที่ยวในเมืองกรุงเก่า โดยเฉพาะวัดไชยวัฒนาราม และพระราชวังโบราณ