สสว. จัดงาน นำ 50 สหกรณ์ต้นแบบทั่วภูมิภาค ทดสอบตลาด ขายสินค้าในงาน COOP Market 4.0

Journal ข่าวสาร

สสว. พัฒนาสหกรณ์ไทยสู่ยุค 4.0 นำสินค้าสุดยอดผลงานทดสอบตลาด 14-16 กันยายน 2563 ที่ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

สสว. คัดเลือก 100 สหกรณ์ดีเด่นทั่วประเทศ  ติดอาวุธทางความคิด พัฒนาและสร้างโมเดลธุรกิจให้กับสหกรณ์ โดยจัดทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการผลิต-ลดต้นทุนการผลิต ก่อนจัดงานแสดงสินค้าสุดยอดผลงาน COOP Market 4.0 เพื่อรทดสอบตลาดสินค้าเด่นกว่า 50 สหกรณ์จากทุกภูมิภาค

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปี 2563 ว่า โครงการดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล โดยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสหกรณ์ไทย ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ในกลุ่มภาคเกษตร การผลิต การค้าและบริการทั่วประเทศ

ผอ. สสว. เผยอีกว่า สสว.ได้คัดเลือก 100 สหกรณ์ ที่ผ่านการคัดเลือก และมีศักยภาพที่สามารถรับการพัฒนาสู่สหกรณ์ 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้วยการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ฯลฯ ก่อนจัด การแข่งขันเฟ้นหาสหกรณ์ดาวเด่น 50 ราย เพื่อเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาสู่โมเดลธุรกิจ และการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ เช่น Shopee, Lnw Shop, JD Central, Facebook เป็นต้น

“สหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ศึกษาดูงานการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทำงานที่ทันสมัยแบบมืออาชีพ ทั้งการผลิตและการตลาดครบวงจร ก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้ายคือ การนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา ผสานแนวคิดการตลาดตามโมเดลธุรกิจ 4.0 เพื่อทดสอบตลาด พบผู้บริโภคและผู้ซื้อตัวจริง ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ใจกลางเมือง ที่ได้รับความนิยมจากนักชอปชาวไทยและต่างชาติ โดยสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่จัดแสดง และจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ ใน 4 โซน ได้แก่ ข้าวดีทั่วไทย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของใช้ Life Style อาหารและเครื่องดื่มแปรรูป ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน นี้ ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ” ผอ.สสว. กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดพิธีมอบรางวัล COOP Select 4.0 ให้กับสหกรณ์ที่มีโมเดลธุรกิจโดดเด่น พร้อมเป็นต้นแบบการก้าวสู่ยุค 4.0 และงานแถลงความสำเร็จของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ด้วยการทำงานแบบ New Normal ที่ สสว. พร้อมต่อยอดยกระดับสหกรณ์ไทยให้เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป