ร.10 ทรงออกแบบปกหนังสือ “บทเจริญพระพุทธมนต์”

Journal ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกตน้อย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี พร้อมพระราชทานหนังสือสวดมนต์ ชื่อ “บทเจริญพระพุทธมนต์” 21 กรกฎาคม 2561 โดยทรงออกแบบปก มีข้อความว่า อานุภาพแห่งการร่วมกันคิดดี ทำดี พูดดี จะเป็นพลังปกป้อง รักษา ความสุข ความเจริญ อย่างมั่งคง วัฒนาถาวรของประเทศชาติ ที่เรารักและหวงแหนตลอดไป ร่วมกันสร้างสุขให้สังคมไทย “เราทำความดีด้วยหัวใจ” สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”


ที่มา มติชนออนไลน์