มติ กบง.ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ตรึง LPG ที่ 363 บาทต่อถัง15 กก.

Journal ข่าวสาร

ข่าวสั้น – ที่ประชุมมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันที่ 24 พ.ค.61 มีมติ ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร จนกว่าจะมีการใช้ B20 และตรึง LPG ไว้ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

โดยนำเงินกองทุนน้ำมันมาอุดหนุน วอนผู้ประกอบการอย่าขึ้นราคาขนส่ง