เปิดตัวเครื่องคัดแยกจดหมาย-พัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ 1 ชั่วโมงแยกได้ 7-8 พันชิ้น

Journal ข่าวสาร

วันที่ 7 พ.ค. 2561 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เปิดตัวเครื่องคัดแยกอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกจดหมายและพัสดุภัณฑ์ รองรับปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยนำร่องที่ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา รองรับการเติบโตของเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ปีนี้คาดว่าจะเติบโตขึ้นอีก 20 – 25% ไปรษณีย์ไทยจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงได้ติดตั้งเครื่องคัดแยกพัสดุและเครื่องคัดแยกจดหมายอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจำนวนมากให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยนำร่องที่ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา 1 ใน 19 ศูนย์ไปรษณีย์ของบริษัท และเป็นศูนย์ที่มีปริมาณงานต่อวันราว 700,000 ชิ้นมากที่สุดในประเทศ เทียบเท่าศูนย์ EMS ในกรุงเทพฯ

สำหรับเครื่องคัดแยกที่ได้นำมาติดตั้งจะเป็นเครื่องคัดแยกพัสดุแบบ Cross Belt Sorter ซึ่งสามารถคัดแยกพัสดุได้ด้วยความเร็ว 9,000 ชิ้นต่อชั่วโมง แยกได้ 77 ปลายทาง และเครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Mixed Mall Sorter จำนวน 2 เครื่อง คัดแยกจดหมายได้ 8,000 ชิ้นต่อชั่วโมง แยกได้ 90 ปลายทาง โดยนอกจากศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชาแล้ว ยังติดตั้งเพิ่มที่ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา และจะขยายให้ครบทั้งหมดทั่วประเทศในปี 2562

 


ที่มา ประชาชาติธุรกิจ