เปิดค่าบริการรถโดยสาร สนามบินอู่ตะเภาไปตราด-ระยอง-ชลบุรี

Journal ข่าวสาร

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ในการให้บริการเส้นทางรถโดยสารเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โครงการรถโดยสารที่จะให้บริการภายในสนามบินอู่ตะเภามีทั้งสิ้น 3 เส้นทาง เก็บค่าโดยสารตามระยะทาง ได้แก่

สาย 398 ตราด – อู่ตะเภา
มีบริษัท สุวรรณภูมิบูรพา จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ มีเส้นทางและสถานที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ดังนี้ จ.ตราด, จ.จันทบุรี, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 1, ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รวมระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 15 นาที ค่าโดยสาร 130 บาท

สาย 399 ระยอง – อู่ตะเภา
มีห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอช ระยอง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ มีเส้นทางและสถานที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ดังนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2, อ.บ้านฉาง, ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภารวมระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 33 นาที ค่าโดยสาร 24 บาท

สาย 400 ชลบุรี – อู่ตะเภา
มีบริษัท สุวรรณภูมิบูรพา จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ มีเส้นทางและสถานที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ดังนี้ จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา, เมืองพัทยา, อ.สัตหีบ, ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รวมระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 34 นาที ค่าโดยสาร 64 บาท