พบโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในหมูที่โคราช เตือนถูกสัตว์เลี้ยง กัด-ข่วนรีบพบแพทย์

Journal ข่าวสาร

วันที่ 5 พ.ค. นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ว่า พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา 12 ตำบล ประกอบด้วย ต.ในเมือง ,ต.หนองระเวียง ,ต.จอหอ ,ต.พุดซา ,ต.ตลาด ,ต.หัวทะเล ,ต.หนองบัวศาลา ,ต.โพธิ์กลาง ,ต.หนองไข่น้ำ ,ต.พลกรัง ,ต.หนองจะบก และต.สุรนารี โดย 10 ตำบล ผลการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัข ยกเว้น ต.พลกรัง พบเชื้อในหมู และต.โพธิ์กลาง พบเชื้อในแมว โดยหมูที่พบเชื้อเกิดจากหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ถูกสุนัขไล่กัดและมีอาการป่วยตายหลังถูกกัด 2 สัปดาห์ เจ้าของได้ตัดเอาหัวหมูนำส่งให้ปศุสัตว์และส่งไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ ซึ่งผลออกมาก็พบเชื้อพิษสุนัขบ้าดังกล่าว

จึงขอฝากให้ผู้นำท้องถิ่นแจ้งเตือนชาวบ้านในหมู่บ้าน ตำบลต่างๆที่สัมผัสกับสัตว์เลี้ยงหรือถูกสัตว์กัดหรือข่วนให้รีบชะล้างแผลด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดและล้างด้วยสบู่ ทาแผลด้วยเบทาดีน แล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อปฐมพยาบาลและเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดและห้ามผิดนัด จากนั้นให้กักขังสุนัขหรือสัตว์ลี้ยงที่กัดหรือข่วนอย่างน้อย 10 วัน เพื่อสังเกตอาการผิดปกติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ และเมื่อสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตให้นำหัวส่งห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสัตว์เลี้ยงทั่วไปเจ้าของก็ต้องนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆตามกำหนด

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์